„Rozświetlamy Polskę”

„Rozświetlamy Polskę”

9. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Program „Rozświetlamy Polskę” przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii to nowa rządowa inicjatywa, która przyspieszy modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Polski. Program dotyczy energooszczędnego oświetlenia LED, zsynchronizowanego z innowacyjnymi systemami zarządzania. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, która pobierana jest przez oświetlenie zamontowane przy drogach i ulicach.

Cel programu „Rozświetlamy Polskę”

Zmniejszenie zużycia energii

Odpowiedź na kryzys energetyczny

Oszczędności dla samorządów

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Ochrona środowiska

Program to odpowiedź na wysokie ceny energii elektrycznej, które doskwierają samorządom. Prawie jedna trzecia kosztów, jakie ponoszą samorządy na energię elektryczną, to właśnie oświetlenie dróg i ulic.

Efektem programu mają być oszczędności na poziomie 1 mld złotych rocznie poprzez zużycie o 1,58 TWh prądu mniej, co przekłada się także na ograniczenie emisji CO₂ o około 1,3 mln ton. Z nowego rozwiązania proponowanego przez rząd będą mogły skorzystać gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i wiejskie, a także związki międzygminne.

Budżet programu to około
1 miliard złotych
.

Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nabór wniosków do programu „Rozświetlamy Polskę” rozpoczął się
28 sierpnia 2023 roku
.

Poziom dofinansowania dla samorządu wyniesie 80% wartości inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi
4 mln zł
.

Dokumenty będą przyjmowane do 
18 września
.