Kalkulator oszczędności

Kalkulator oszczędności

Informacje zawarte na stronie mają charakter poglądowy, a wartości stanowiące wynik pracy kalkulatora są szacunkowe i bazują na przyjętych założeniach*.
Signify Poland sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualnych i dokładnych danych, jednak z uwagi na informacyjny charakter wyliczeń, Signify w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyłącza swoją odpowiedzialność za wyniki prezentowane na stronie w odniesieniu do ich dokładności i adekwatności.
Signify zastrzega, że wartości stanowiące podstawy kalkulacji mogą być niedokładne wskutek modyfikacji produktów, a także mogą być uzależnione od warunków, w jakich produkty te są wykorzystywane lub innych czynników zewnętrznych, mogących mieć wpływ na ich wydajność.

*Przyjęte założenia:

  • stara oprawa ze źródłem sodowym powinna zostać wymieniona na oprawę energoooszczędną LED, o redukcji poboru energii elektrycznej o minimum 50% np. oprawa sodowa o mocy 100W na oprawę LED o mocy 48,5W
  • wykorzystanie w modernizacji systemu sterowania oświetleniem wygeneruje dodatkowe oszczędności do 40%
  • oszczędności roczne są wyliczane dla 4 000 godzin pracy pojedynczej oprawy rocznie